به نام خدا 

با سلام 

دخترها نازم وخانواده های محترم 

سرمشق دفتر را با دقت و حوصله انجام دهید

کتاب شطرنجی ص۳۵ را با دقت انجام دهید طبق نمونه کتاب، آن دسته از گل های نازم می توانند صفحاتی را که غایب بودند را انجام دهند. نظارت غیر مستقیم فراموش نشود.

از همکاری شما سپاسگزارم 


منبع : شکوفه های پیش دبستانی من |تکلیف آخر هفته منبع : |تکلیف آخر هفته منبع : شکوفه های پیش دبستانی من |تکلیف آخر هفته منبع : شکوفه های پیش دبستانی من |تکلیف آخر هفته منبع : |تکلیف آخر هفته منبع : |تکلیف آخر هفته منبع : |تکلیف آخر هفته
برچسب ها : انجام